Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κοινότοπου

  1. κοινότοπος, στη γενική του ενικού
  2. κοινότοπο, στη γενική του ενικού