Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

κιμάδων αρσενικό