κηραίνω < ῥίζ. κῆρ και κατάληξη -αίνω

κηραίνω είμαι ανήσυχος, έχω φροντίδες