Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

κβαντική μηχανική θηλυκό