Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

καταδύσεων θηλυκό