καρδιοαγγειογραφιών

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

καρδιοαγγειογραφιών θηλυκό