Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Μετοχή επεξεργασία

καλοσυνεμένος

  Πηγές επεξεργασία