Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ρηματικός τύποςΕπεξεργασία

κάμψει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος κάμπτω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος κάμπτω
  3. θα κάμψει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος κάμπτω