Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάμπου αρσενικό

  1. κάμπος, στη γενική του ενικού