Ετυμολογία

επεξεργασία
θερμαλατέα < (θερμός) θερμ- + ἁλάτ(ιον) + -έα

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

θερμαλατέα θηλυκό