Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

θαψία θηλυκό

  • άλλη μορφή της λέξης θάψος (φυτό και χρώμα, κιτρινο)
    Σημείωση: στα τελευταία ελληνιστικά χρόνια φαίνεται πως άρχισαν να ονομάζουν 'θαψία' και άλλο φυτό (το Thapsia garganica ή αγλήγορα), που το χρησιμοποιούσαν με ειδική επεξεργσία και σε μικρές ποσότητες στη βοτανοθεραπεία με μεγάλη προσοχή επειδή το παρασκεύασμα ήταν δηλητηριώδες