Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ημερομηνίας

  1. ημερομηνία, στη γενική του ενικού