Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ηθικολογίας

  1. ηθικολογία, στη γενική του ενικού