Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ηγούμενε αρσενικό

  1. ηγούμενος, στην κλητική του ενικού