Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζαβομάρας

  1. ζαβομάρα, στη γενική του ενικού