Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζέστας

  1. ζέστα, στη γενική του ενικού