→ λείπει η κλίση

  Ετυμολογία

επεξεργασία
εὐρύπρωκτος < εὐρύς + πρωκτός • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Επίθετο

επεξεργασία

εὐρύπρωκτος, -η, -ον