Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

επίσημου

  1. επίσημος, στη γενική του ενικού
  2. επίσημο, στη γενική του ενικού