Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εξημέρωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία