Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εξέτασης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία