Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

εντόπισης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία