Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

→ λείπει η κλίση

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ενδορρινικός φλοιός αρσενικό

  • (ανατομία) εγκεφαλική περιοχή που βρίσκεται στον μέσο κροταφικό λοβό και λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος σε εκτεταμένο νευρικό δίκτυο

Άλλες μορφές επεξεργασία

  • ενδορινικός φλοιός

  Μεταφράσεις επεξεργασία