Δείτε επίσης: ἐνδιαθέτως

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ενδιαθέτως < (ελληνιστική κοινήἐνδιαθέτως

  Επίρρημα επεξεργασία

ενδιαθέτως

  Μεταφράσεις επεξεργασία