Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ελληνικότητας θηλυκό

  1. ελληνικότητα, στη γενική του ενικού