Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

εκχώρησης θηλυκό

Άλλες μορφές Επεξεργασία