Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εκτίμησης

  1. εκτίμηση, στη γενική του ενικού