Δείτε επίσης: ἑαυτοῦ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

εαυτού