Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

δωροποιῶ < δωρο- + -ποιῶ

  Ρήμα επεξεργασία

δωροποιῶ

Συγγενικά επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις δῶρον και ποιῶ

  Πηγές επεξεργασία