Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δραστηριότητας θηλυκό

  1. δραστηριότητα, στη γενική του ενικού