Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δικαιοδόχου αρσενικό ή θηλυκό