Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

διδασκαλίας

  1. διδασκαλία, στη γενική του ενικού