Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διασημότητας θηλυκό