Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διασημοτήτων θηλυκό