Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

διαμαχών θηλυκό