Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

διαβίβασης θηλυκό

Άλλες μορφές επεξεργασία