δεκαπεντασύλλαβους

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

δεκαπεντασύλλαβους