Άνοιγμα κυρίου μενού

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

δένδρου ουδέτερο

  1. δένδρο, στη γενική του ενικού