Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

δένδρου ουδέτερο

  1. δένδρο, στη γενική του ενικού