Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

γόνατος

→ δείτε τις λέξεις γόνατο και γόνυ