Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

γουρουνιών ουδέτερο