Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

βρομοπόδαρης