Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

βούνευρον ουδέτερο

  Πηγές επεξεργασία