Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βημόθυρον < βῆμα + θύρα • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό επεξεργασία

βημόθυρον ουδέτερο, συνήθως στον πληθυντικό βημόθυρα

  Πηγές επεξεργασία