Ετυμολογία

επεξεργασία
βημόθυρον < βῆμα + θύρα • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

βημόθυρον ουδέτερο, συνήθως στον πληθυντικό βημόθυρα