βελτιωμένου

Ελληνικά (el) Edit

  Κλιτικός τύπος μετοχήςEdit

βελτιωμένου

  1. βελτιωμένος, στη γενική του ενικού
  2. βελτιωμένο, στη γενική του ενικού