Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βαρελιού ουδέτερο

  1. βαρέλι, στη γενική του ενικού