Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

βαρελιού ουδέτερο

  1. βαρέλι, στη γενική του ενικού