Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βέσπας

  1. βέσπα, στη γενική του ενικού