Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

βάγιας

  1. βάγια, στη γενική του ενικού