Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αὐτόθεν < αὐτό + παραγωγική κατάληξη -θεν

  Επίρρημα επεξεργασία

αὐτόθεν

  1. από αυτό το μέρος, από εδώ
  2. (χρονικό) αμέσως, με μιας, αυτομάτως
  3. όταν κάτι είναι στάσιμο, αὐτόθι