Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αυτεπιγνώσεων θηλυκό