Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

αρχαιολόγου αρσενικό ή θηλυκό

  1. αρχαιολόγος, στη γενική του ενικού