Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

απροσδιοριστίας